fredag 2. april 2010

Planforslag til høring,- vi har svart

Har levert inn innspill til reguleringsplan for hyttefeltet til Masfjorden kommune, frist 6.april.  Vi håper på endring av plassering - Vi er spent på om vi blir hørt....