mandag 10. juni 2013

Grunnmuren er rundt!

 

1 uke siden:jajajjajajja....


Noe beskyttelse mot regn mens betongen tørker


Blir det beint dette då?Skrutvinger!  En hel haug har vært i bruk. Handy og uunværlig for en ensom arbeider.


Stillas.... enkelt og virksomt.


Så reiser noen til pliktene i bynære strøk, mens andre blir igjen på tomten for å jobbe litt..... 

I går:

 
Og dette kom vi opp til! Klart for støping og krone! Dessverre en pause nå før vi fullfører dette.

Ikke verst. Men et står igjen et par søyler innvendig. Taes i neste arbeidsbolk.

Ikke alle synes det er like gøy alltid.....
Mange luftekanaler i øverste lag. 16, 17 ? stk. (to be confirmed)


Det er anbefalt jern i hvert 3-4 lag, vi har i hvert eneste. BUNKERS er blitt nevnt....
Hjørneforskaling forsvarlig lagret for å unngå vinkelforskyvninger

deilig syn
Dreneringsgrøft. Merkelig å forlate vannet rennende i slangen - føler sterkt for å skru det av før vi forlater stedet...Trillebårveien for å hente forskalingsstein. Skulle vært mer tilsted og fått helikopteret til å plassere dem nærmere tomten, ja!


..men bare 7 paller igjen. Var det 35 det var til å begynne med?