Øyeblikk fra Stordalen

Fra Røyrdalsfjellet 760 mot Librotet og Kleivetoppen
Utsikt nordover mot Stordalsvannet, Storekupa, Geitelirusta og Blyfjellet
Sørover i Stordalen fra Husebotn (ca) mot Fossestølen, Lonevatn og Fossevatn
Svingene nedenfor Fossen mot Matresdalen
Øverst i Librotet, ser sørover mot Husebotn (og Setrefjellet?)
Fra vestsiden av veien mot øst, muligens Ulvedalseggene